Tin nổi bật
Tin nổi bật
Ngày 11 tháng 10 năm 2019, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp tổ chức lớp ...
Hiện nay tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em diễn ra có chiều phức tạp, do tác động của thông tin, truyền thông, văn hoá phẩm, trò chơi bạo lực, khiêu dâm; những áp lực về tâm lý và kinh tế trong đời sống gia đình, xã hội... đã dẫn đến nguy cơ cao nảy sinh bạo lực, xâm hại trẻ em, trong đó ngành Giáo dục cũng chịu ảnh hưởng rất nhiều.Trước thực ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 1