Tin nổi bật
Tin nổi bật
BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022
 BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022 I. THÔNG TIN CHUNG1. Tên đơn vị:- Cán bộ phụ trách hoạt động: Nguyễn Thị Tuyền- Số điện thoại: 0943279897- Email: tuyennguyen1989@gmail.com2. Số học sinh/sinh viên tham gia cuộc thi: …………………, trong đó:+ Số học sinh Tiểu học: 04+ Số học sinh Trung học cơ sở:+ Số học sinh Trung học phổ ...
> Xem chi tiết

Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 13